n s u n
راه اندازی سایت روز24
[
۲۱ آذر ۱۳۸۷
]

گروه انسان با توجه به وعده خود در روز 15 آذر سایت روز24 را در آدرس http://www.rooz24.com  را راه اندازی نمود.

روز۲۴ یک سیستم تجارت الکترونیکی است که امکان ارایه و یافتن کالاها و خدمات را فراهم می‌آورد.

روز۲۴ یک شبکه تجاری برپایه اینترنت است.
روز۲۴ سیستمی است برای به هم رسانیدن ارایه کنندگان و خواستاران کالاها و خدمات گوناگون.
روز۲۴ بستری است برای ایجاد پایگاه های اینترنتی تولیدکنندگان، شرکت ها و فروشگاه ها به گونه ای یک پارچه.

در این سیستم اشخاص عادی، حقوقی و شرکت ها کالا و یا خدماتی که می توانند در اختیار دیگران قرار دهند را به شکل آگهی یا در قالب یک وب سایت کامل و مجهز درج می نمایند و افرادی که در جستجوی چنین کالاها و خدماتی هستند آن ها را می یابند و با ارایه کننده گان تماس می گیرند.

همچنین اگر شحصی نیازی دارد و با جستجو در سیستم آگهی مناسبی برای آن نیافته است، می‌تواند نیاز خود برای آن کالا یا خدمات را آگهی نماید.